Detaje Teknike

Nga te dhenat teknike te skedes se filmave per xham, ju mund te mesoni mbi nje film te caktuar mbi energjine solare tetransmetueshme, energjine solare reflektive, absorbimin e energjise solare, transmetimin e drites se dukshme, reflektimin edrites se dukshme, transmetimin e rrezeve UV dhe energjine totale reflektive.

Te dhena mbi filmat per xham
Te dhena mbi filmat per makina
Te dhena mbi filmat per transportin publik