Guide per te perzgjedhur filmin perfekt

Ka nje numer te madh markash ne bote te cilat furnizohen prej kompanish te ndryshme te cilat deklarojne veten si prodhues. Me disa fakte te rendesishme po ju ndihmojme ne kete lemsh te zgjidhni nje marke te besueshme e te sigurt.

Menyra per te perzgjedhur nje marke te sigurt filmash.

Tashme mund te gjejme produkte jo vetem ne tregje globale por edhe ne ne tregje kombetare, te cilat shpesh nuk ja vlejne te paguhen. Per nje klient te mesem mund te jete e veshtire per te identifikuar cila marke eshte e sigurt, cila ka nje histori dhe vlere te gjate ne kohe. Filmat me cilesi te ulet te humbasin performancen e tyre ne 1-2 vjet e nganjehere brenda disa muajsh. Ju nuk mund ta shikoni, por performanca e premtuar mundet tashme te jete larguar nga filmi. Mund te jete e lehte per te perzgjedhur produktin e sakte, duke bere disa pyetje te thjeshta. Para se te merrni nje vendim, ju rekomandojme t’i beni pyetjet e meposhtme shitesit:

  • Cili eshte prodhuesii filmit?
  • A eshte prodhuesi apo distributori anetar i shoqates nderkombetare te filmave per xhama?
  • Cilat jane termat e garancise dhe kush e siguron garancine?
  • Cilat jane te dhenat teknike te cilat u prezantohen prej distributorit?
  • Kush do ta instaloje filmin?
  • Cfare lloj certifikate shoqeron filmin?

 

Cili eshte prodhuesi i filmit?

T=Gjate ketyre diteve mund te flasim per qindra prodhues filmash per xhama.Pothuajse ne cdo cep ne Kine dhe Kore ju mund te gjeni lehtesisht nje “prodhues” filmi per xhama. Prej tere ketyre qindra prodhuesve, mund te vecojme 5-6 kompani te cilat prodhojne filma profesionale dhe kane pajisje profesionale per te prodhua rcilesi dhe produkt rezistent. Nese ju e njihni marken e prodhuesit, ju menjehere krijoni nje ide te qarte mbi te. Ne pergjithesi te dhenat mbi fabriken e vendodhjen na tregon shume mbi cilesine e produktit. Filmat nga Azia apo nga Lindja e Larget mund te vihen ne pikepyetje per cilesine e tyre.

Filmat LLumar jane prodhuar prej Eastman Chemical Company.Filmat tane prodhohen ne USA, ne rregulla shume strikte kontrolli.

Eshte prodhuesi/distributori anetar i EWFA ose IWFA?

Tere prodhuesit e medhenj jane anetare te EWFA (European Window Film Association). Keto shoqata kane percaktuar kerkesa etike dhe cilesie ndaj anetareve te tyre, me qellim ofrimin e garancise se cilesise se produktit ndaj bleresve. Lista e anetareve eshte e vlefshme ne faqet e ketyre shoqatave.

Eastman, prodhuesi i filmave LLumar eshte gjithashtu anetar i EWFA. Per me teper Distributori i Europes Juglindore Gál és Társa Kft. eshte gjithashtu anetar i EWFA, dhe gjithashtu perfaqesuesi i distributoreve europiane ne bording e drejtoreve.

Cilat jane termat e garancise dhe kush i siguron ato?

Periudhat e garancise jane te rendesishme per tu njohur, por jo gjithmone te sigurta.Mund te leshohet nga marka, distributori, ose nga fabrika. Garancite e leshuara nga marka dhe distributori jane te pakuptimta nese nuk mbulohen prej garancise se fabrikes. Nje marke apo nje distributor mund te zhduken nje dite apo nje tjeter, dhe ka ndodhur disa here me pare. Shansi qe nje prodhues lider i filmave per xhama te zhduket nga tregu eshte shume here me i ulet.Zgjidhni vetem marka te cilat jane te njohura globalisht, dhe distributori/rishitesi ju siguron garanci mbeshtetese prej fabrikes!

Garancia e filmave LLumar sigurohet prej Eastman, kompani me vlere 9 miliarde dollaresh. Distributoret e LLumar lejohen vetem te ofrojne konditat e rekomanduara te garancise dhe kohezgjatjet per klientet.

Cfare lloj the dhenash performance publikohen?

Ka parametra te paprovuar teknikisht dhe te pa testuar te publikuara prej disa distributoresh. Prodhuesit serioze jane ata te cilet publikojne performancen e tyre sipas standarteve Europiane EN410 dhe EN673, si dhe referencat e tyre te perfshira ne publikimet e tyre. Disa distributore perdorin matjet IR, te cilat mund te jene keqdrejtuese, pasi nuk ka nje standard specific per matjen e kthimit te transmetimit IR. Prodhuesi mund te mase vleren e IRT ose IRR cilendo gjatesi vale e cila eshte optimale per produktin e tyre. Per matjen e performances se kontrollit solar TSER (Total Solar Energy Rejection)/Energjia Totale e Kthyer ose SHGC (Solar Heat Gain Coefficient)/Koeficienti perftimit te nxehtesise Solare) eshte teper i rekomanduar dhe ka te dhena te besueshme. Kontrolloni studimin e kryer prej Universitetit te Szeged! Nese akoma jeni te pasigurt per zgjedhjen e filmit f, ju mund t’i referoheni nje pale te trete, EWFA dot’iu ndihmoje t’i pergjigjet tere pyetjeve tuaja mbi keto ceshtje.

Tere filmat LLumar jane matur sipas standarteve tepermendura me pare, te cilat jane gjithashtu te aprovuara prej laboratoreve testues te pamvarur. Eastman, prodhuesi i filmave nuk publikon te dhena mbi IR, pasi jane keqdrejtuese, e nuk mund te maten prej nje standarti specifik.

Kush do te instaloje filmin?

Instalim profesional rekomandohet per filmat profesionale. Kontrolloni neseinstaluesi eshte zyrtarisht i aprovuar nga prodhuesi per te kryer instalimin.

Instalimi profesional i LLumar kryhet prej eksperteve te trajnuar, certifikuar nga prodhuesi. Para instalimit, kontrolloni nese instaluesi juaj eshte i certifikuar ose jo duke kerkuar certifikimin dhe gjithashtu duke i telefonuar zyres se distributorit lokal (+355 0 692 064 426)

Cfare lloj certifikate marr une me instalimin?

Certifikata ne vetvete nuk perben diferencen midis nje produkti te cilesise se larte ose te ulet.

Certifikatat LLumar mund te leshohen vetem nga instalues te autorizuar.

Shpresojme qe ju te keni mundesine te gjeni produktin me cilesine duke lexuar keto instruksione, por per pyetje te metejshme, ju lutem kontaktoni EWFA.