Qendra John F. Kennedy për Artet e Performimit

Washington – SHBA

Qendra Kennedy instaloi me shume se 1670 m2 film sigurie LLumar SCL SR PS7 perreth nderteses.