Referenca mbi mbrojtjen e bojes

Filmi Llumar vetsherues per mbrojtjen nga boja (PPF) mbron bojen origjinale te makines nga demtimet. Fale siperfaqes vetsheruese, gervishtjet zhduken! Shikoni disa prej puneve tona!